Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2502 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 498/17 22.06.2017 Silniční okruh kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy v souboru

1,

ZMČ 497/17 22.06.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ v souboru

1,

ZMČ 496/17 22.06.2017 Finanční dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany v souboru

1,2,

ZMČ 495/17 22.06.2017 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů v souboru

1,

ZMČ 494/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 493/17 22.06.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 492/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 491/17 22.06.2017 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o. p. s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách v souboru

1,2,

ZMČ 490/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 489/17 22.06.2017 Neprominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených v souboru

1,

ZMČ 488/17 22.06.2017 Převod místní komunikace III. třídy (označena jako Otevřená a NN1356) umístěné na části pozemku parc. č. 571/2 k. ú. Střešovice ze správy TSK hl. m. Prahy do správy m. č. Praha 6 v souboru

1,2,

ZMČ 487/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/33 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 486/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/43 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 485/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/65 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 484/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/15 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 483/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 482/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3853/6 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 481/17 22.06.2017 Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 581/2 a 583/8 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,3,

ZMČ 480/17 22.06.2017 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 3668/11 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 479/17 22.06.2017 Odejmutí svěření pozemků pod komunikací parc. č. 2470/1, 2470/2 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 478/17 22.06.2017 Svěření podzemní stavby garáží v k. ú. Hradčany v souboru

1,2,

ZMČ 477/17 22.06.2017 Prodej id. 8/9 pozemků parc. č. 1236, jehož součástí je stavba a parc. č. 1237 v k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

ZMČ 476/17 22.06.2017 Prodej id. 786/20390 pozemků parc. č. 1107/2 a 1107/3 k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 475/17 22.06.2017 Prodej pozemků parc. č. 406/1 a parc. č. 406/8 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 474/17 22.06.2017 Prodej pozemků parc. č. 584/8, parc. č. 584/9 a parc. č. 584/10 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz