Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2637 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 633/18 19.04.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 632/18 19.04.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2018 (květen - prosinec) v souboru

1,2,

ZMČ 631/18 19.04.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 630/18 19.04.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce v souboru

1,2,

ZMČ 629/18 19.04.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usn. ZMČ č. 329/08 Dejvickému divadlu o.p.s v souboru

1,

ZMČ 628/18 19.04.2018 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 v souboru

1,2,3,

ZMČ 627/18 19.04.2018 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018 v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 626/18 19.04.2018 Poskytnutí individuální dotace z.s. Porte v souboru

1,2,

ZMČ 625/18 19.04.2018 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2018 "Památková dotace" v souboru

1,

ZMČ 624/18 19.04.2018 Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2018 v souboru

1,2,

ZMČ 623/18 19.04.2018 Návrh koncepce zvyšování kapacit základních škol na území Městské části Praha 6 v souboru

1,2,3,

ZMČ 622/18 19.04.2018 Návrh koncepce zvyšování kapacit mateřských škol na území MČ Praha 6 v souboru

1,2,3,

ZMČ 621/18 19.04.2018 Částečné prominutí úroků z prodlení paní K. v souboru

1,

ZMČ 620/18 19.04.2018 Uzavření mediační dohody ve znění Dodatku č.1 mezi Městskou částí Praha 6 a pí P. v souboru

1,

ZMČ 619/18 19.04.2018 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 4225/2 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 618/18 19.04.2018 Svěření pozemků parc. č. 2546/2 a 2546/22, k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 617/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 473/110 (dle GP č. 880-109/2017- pozemek parc. č. 473/110 o výměře 272 m2) v k. ú. Veleslavín v souboru

1,2,

ZMČ 616/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 2326 k. ú.Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 615/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 859 (dle GP č. 836-71/2014- pozemek parc. č. 859/6) v k. ú. Liboc v souboru

1,2,

ZMČ 614/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/234 (dle GP č. 1367-1/2018 - pozemky parc. č. 1281/609, parc. č. 1281/610 a parc. č. 1281/611) v k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 613/18 19.04.2018 Prodej id. 1/3 pozemků parc. č. 1049/9, jehož součástí je stavba č. p. 1727 a parc. č. 1049/10 v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 612/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 1704/2 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 611/18 19.04.2018 Prodej pozemků parc. č. 1116 a parc. č. 1117 k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 610/18 19.04.2018 Prodej pozemků parc. č. 583/8, parc. č. 583/9 a 584/6, vše v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 609/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 172 v k. ú. Dejvice v souboru

1,

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz