Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2545 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 541/17 24.11.2017 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 540/17 24.11.2017 Poskytnutí účelové dotace na provoz Městské knihovny v Praze - pobočka Praha 6 - Dejvice v souboru

1,

ZMČ 539/17 24.11.2017 Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl v souboru

1,

ZMČ 538/17 24.11.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 537/17 24.11.2017 Svěření částí pozemků parc. č. 66/6, 66/8, 66/9, 66/13 k. ú. Břevnov včetně parku a stavby hodin v souboru

1,

ZMČ 536/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 1281/294 (dle GP č. 1326-25/2017 - pozemky parc. č. 1281/593 a parc. č. 1281/594) v k. ú. Vokovice v souboru

1,

ZMČ 535/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 3023 (dle GP č. 3337-25/2017- díl b a díl c) v k. ú. Břevnov v souboru

1,

ZMČ 534/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 3789/1 (dle GP č. 3333-25/2017 - pozemky parc. č. 3789/5 a parc. č. 3789/6) v k. ú. Břevnov v souboru

1,

ZMČ 533/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 2078/1 (dle GP č. 1302-52/2017 - pozemek parc. č. 2078/10) v k. ú. Střešovice v souboru

1,

ZMČ 532/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 3477/1 (dle GP č. 3340-51/2017- pozemek parc. č. 3477/360) v k. ú. Břevnov v souboru

1,

ZMČ 531/17 24.11.2017 Prodej části pozemku parc. č. 491/25 (dle GP č. 802-8/2017- pozemek parc. č. 491/137) a části pozemku parc. č. 491/26 (dle GP č. 802-8/2017- pozemek parc. č. 491/139) vše v k. ú. Veleslavín v souboru

1,

ZMČ 530/17 24.11.2017 IV. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 529/17 24.11.2017 Zavedení zkušebního provozu tunelbusu v souboru

1,

ZMČ 528/17 24.11.2017 Pomník Maršála Koněva v souboru

1,

ZMČ 527/17 06.10.2017 Žádosti o prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 526/17 06.10.2017 Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6 v souboru

NE

ZMČ 525/17 21.09.2017 Plán činnosti Výboru pro komunikaci a média na 2. pololetí roku 2017 v souboru

1,2,3,

ZMČ 524/17 21.09.2017 Volba člena Kontrolního výboru ZMČ v souboru

NE

ZMČ 523/17 21.09.2017 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. v souboru

1,

ZMČ 522/17 21.09.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 521/17 21.09.2017 Poskytnutí individuální dotace z.s. Senior Fitnes v souboru

1,

ZMČ 520/17 21.09.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 519/17 21.09.2017 Stavební uzávěra SO v severozápadním kvadrantu Prahy v souboru

1,

ZMČ 518/17 21.09.2017 Strategie MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu v souboru

1,2,

ZMČ 517/17 21.09.2017 Schválení dalšího postupu ve věci nakládání s bytovou jednotkou v Praze 6, Na Čihadle v souboru

1,

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz