Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14272 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2650/17 15.08.2017 Uzavření smluv mezi MČ Praha 6 a partnery k podpoře 24. společenského večera Prahy 6 dne 8. září 2017 v Hotelu International Praha

NE

RMČ 2649/17 15.08.2017 Memorandum k Revitalizaci Bubenečských papíren

NE

RMČ 2648/17 15.08.2017 Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova

1,2,3,4,

RMČ 2647/17 15.08.2017 Operativní leasing vozidla Škoda Fabia Combi pro potřeby OSV - SPOD

1,

RMČ 2646/17 15.08.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,4,5,6,

RMČ 2645/17 15.08.2017 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem Marjánka Medical, s.r.o., v objektu Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12

1,

RMČ 2644/17 15.08.2017 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13, Praha 6".

NE

RMČ 2643/17 15.08.2017 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Azylový dům A. Čermáka – výměna elektroinstalace ve 2. a 3. NP".

NE

RMČ 2642/17 15.08.2017 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov“

NE

RMČ 2641/17 15.08.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku: „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a“.

NE

RMČ 2640/17 15.08.2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s.p.

NE

RMČ 2639/17 15.08.2017 Stanovení "Pracovní skupiny k volnočasovému areálu Ladronka"

NE

RMČ 2638/17 15.08.2017 Vystavení objednávky pro dodávku stavebních prací – "Pobytový prostor Hradčanská"

1,2,

RMČ 2637/17 15.08.2017 Poskytnutí finančního daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2636/17 15.08.2017 Schválení aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci MŠ Na Dlouhém lánu

NE

RMČ 2635/17 15.08.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 3061/9 k. ú. Dejvice

NE

RMČ 2634/17 15.08.2017 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2907/23 k. ú. Dejvice

1,

RMČ 2633/17 15.08.2017 Svěření pozemku parc. č. 2109 k. ú. Bubeneč

NE

RMČ 2632/17 15.08.2017 Revokace části usnesení RMČ č. 1746/16 ze dne 02.11.2016 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Pe3Ny Net, s.r.o. na části pozemků v k. ú. Vokovice

1,

RMČ 2631/17 15.08.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/34 k. ú. Dejvice

NE

RMČ 2630/17 09.08.2017 Studijní cesta zástupců MČ Praha 6 do Londýna k projektu revitalizace Vítězného náměstí

NE

RMČ 2629/17 09.08.2017 Vystavení objednávky na akci "Oprava poruchy sloupu železobetonového skeletu v prostoru školní jídelny ZŠ Na Dlouhém lánu".

NE

RMČ 2628/17 31.07.2017 Vystavení objednávky na akci "Dejvické divadlo - úprava fasáda"

NE

RMČ 2627/17 31.07.2017 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov“

NE

RMČ 2626/17 31.07.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku „Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6

NE

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz