Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15202 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3590/18 11.06.2018 Stanovení programu 25. zasedání Zastupitelstva městké části Praha 6 dne 21.06.2018

NE

RMČ 3589/18 11.06.2018 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "MŠ Motýlek - výměna 3 jídelních výtahů, Praha 6" jiným způsobem (Příkaz tajemníka č. 1/2017, část E, čl. 4 odst. 2)

NE

RMČ 3588/18 11.06.2018 Znění textu doplňkové cedule na pomník I.S. Koněva a jeho překlad do anglického a ruského jazyka

NE

RMČ 3587/18 11.06.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3586/18 11.06.2018 Stanovisko MČ Praha 6 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

NE

RMČ 3585/18 06.06.2018 Stanovení programu 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 20.06.2018

NE

RMČ 3584/18 06.06.2018 Poskytnutí reprodukčních práv k fotografii Ladronky

NE

RMČ 3583/18 06.06.2018 Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 6 a Hlavním městem Praha, zastoupeným TSK hl.m. Prahy, a.s. pro účely umístění mobilních nádob se stromy

NE

RMČ 3582/18 06.06.2018 Aktualizace smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - S 1167/2010/ODŽP, S 545/2005/OPP a S 546/2005/OPP

NE

RMČ 3581/18 06.06.2018 Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2

1,2,

RMČ 3580/18 06.06.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce terasy".

NE

RMČ 3579/18 06.06.2018 Smlouva o nájmu prostor - jídelní automat

NE

RMČ 3578/18 06.06.2018 Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům - odborníkům, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 6 za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha 6, komisí RMČ Praha 6 a zvláštních orgánů městské části Praha 6

1,2,

RMČ 3577/18 06.06.2018 Smlouva o dílo č. 14052018 se společností Pražská mincovna a.s. na výrobu stříbrných pamětních medailí

NE

RMČ 3576/18 06.06.2018 Prodej pozemků parc. č. 1320/2, 1320/3, 1320/4 a 1320/6 v k. ú. Bubeneč

1,

RMČ 3575/18 06.06.2018 Plán pro Ladronku

1,2,

RMČ 3574/18 06.06.2018 Členství MČ P6 v zakládaném spolku "Příměstský park Trojská kotlina z.s."

1,2,3,

RMČ 3573/18 06.06.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2018

NE

RMČ 3572/18 06.06.2018 Poskytnutí individuální dotace Fakultě architektury ČVUT

1,

RMČ 3571/18 06.06.2018 Zadání územní studie Šárecké Údolí – Tichá – Horní – Dolní Šárka

NE

RMČ 3570/18 06.06.2018 Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení záměru "Mateřská škola Na Marně"

1,2,

RMČ 3569/18 06.06.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 549/17

NE

RMČ 3568/18 06.06.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3567/18 06.06.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 550/17

1,

RMČ 3566/18 06.06.2018 Úprava platu vedoucí organizační složky MČ Praha 6 PRO 6

NE

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz