Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15350 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3738/18 09.08.2018 Uzavření smlouvy na kompletní zajištění akce "25. společenský večer MČ Praha 6"

NE

RMČ 3737/18 09.08.2018 Zrušení usnesení RMČ č. 3711/18 ze dne 23.07.2018 - Vystavení objednávky na kompletní zabezpečení 25. společenského večera MČ Praha 6 a slavnostního aktu předání čestných občanství a Cen Prahy 6 ve Staré čistírně odpadních vod dne 07.09.2018

NE

RMČ 3736/18 09.08.2018 10. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2018

1,

RMČ 3735/18 01.08.2018 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem PNS

NE

RMČ 3734/18 01.08.2018 Schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 6 za rok 2017

1,

RMČ 3733/18 01.08.2018 Navýšení finančních prostředků na projekt plavenky pro seniory MČ Praha 6 na koupališti Petynka

NE

RMČ 3732/18 01.08.2018 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pro akci Ladronkafest 2018 s TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 3731/18 01.08.2018 Pronájem náhradního ubytování

NE

RMČ 3730/18 01.08.2018 Zveřejnění záměrů prodejů pozemku parc. č. 732/3 včetně stavby garáže, která je jeho součástí, v k. ú. Střešovice a prodeje souboru pozemků parc. č. 583/10, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14 a 583/15 včetně staveb garáží, které jsou jejich součástí, v k. ú.

NE

RMČ 3729/18 01.08.2018 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/7/2017 - "Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a "

NE

RMČ 3728/18 23.07.2018 Poskytnutí finančního daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3727/18 23.07.2018 Informace o postupu projektových prací týkajících se rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou

NE

RMČ 3726/18 23.07.2018 Uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov“

NE

RMČ 3725/18 23.07.2018 Prodloužení nájemní smlouvy č. 27/2004 se společností Domov Sedlec SPMP o.p.s.

NE

RMČ 3724/18 23.07.2018 Podání adresovaná Radě MČ Praha 6

1,2,

RMČ 3723/18 23.07.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ

NE

RMČ 3722/18 23.07.2018 Pracovní cesta Mgr. Ondřeje Koláře na do Bayreuthu na Bayreuthské hudební slavnosti

NE

RMČ 3721/18 23.07.2018 Návrh smlouvy o dílo a smlouvy servisní – provozování elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek

NE

RMČ 3720/18 23.07.2018 Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v rámci evropského projektu Urban Green Belts

NE

RMČ 3719/18 23.07.2018 Aktualizace zadání Podkladové studie pro změnu územního plánu rozvojového území Ruzyně - Nová Ruzyně

1,2,3,

RMČ 3718/18 23.07.2018 Vyjádření MČ P6 k rozšíření stávajícího podzemního parkoviště společnosti Kaufland ČR a vybudování workoutového fitness cvičiště na pozemku 2552/49, k.ú. Břevnov

NE

RMČ 3717/18 23.07.2018 Vyjádření Městské části Praha 6 k záměru "Administrativní komplex CUBE – dostavba, přístavba s stavební úpravy budovy č.p. 423"k.ú. Vokovice

1,

RMČ 3716/18 23.07.2018 Aktualizace smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - S 49/2007/OPP

NE

RMČ 3715/18 23.07.2018 Darovací smlouva mezi MČ Praha 6 a ŠKODA AUTO a.s.

NE

RMČ 3714/18 23.07.2018 Uzavření smlouvy výpůjčce č. VYP/35/05/003896/2018 mezi Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6

NE

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz