Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Upozornění pro občany ›› detail/podstránka

Upozornění

Celkem 13 aktuálních upozornění pro občany Celkem 13 aktuálních upozornění pro občany

Informace pro kandidující subjekty o volební propagaci v radničním zpravodaji Šestka

Výbor pro komunikaci A MÉDIA

Informace pro kandidující subjekty ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 6 v říjnu 2018 o možnosti zveřejnit svou volební propagaci v radničním zpravodaji Šestka

Výbor pro média a komunikaci ZMČ Praha 6, který je Statutem a Pravidly pro vydávání Šestky pověřen usnesením zastupitelstva MČ Praha 6 stanovovat tematický plán jednotlivých vydání Šestky, stanovil svými usneseními ze dne 5. března 2018 č. 18/98, ze dne 2. května 2018 č. 18/102 a ze dne 6. června 2018 č. 18/105 pro zářijové a říjnové vydání v r. 2018 následující:

 

V zájmu voličů a jejich přehledu o kandidujících subjektech, a v zájmu vyváženosti obsahu Šestky, bude hlavní část předvolebních informací v Šestce tvořit původní publicistika:

a)      Každá kandidující strana či hnutí dostane s dostatečným předstihem tři stejné otázky, týkající se zásadních problémů městské části, přičemž prostor na odpověď bude vymezen maximálním počtem 1 800 znaků dohromady. Odpovědi budou zařazeny do zářijového čísla.

b)      Strany a hnutí, jejichž zástupci jsou členy zastupitelstva, dostanou na základě § 4a tiskového zákona vedle toho prostor na společné dvoustraně v rozsahu ÂĽ strany pro textové vyjádření s využitím loga k jakémukoli tématu či tématům, aby měly možnost shrnout své působení v zastupitelstvu v končícím volebním období. Tato vyjádření budou zařazena v říjnovém vydání.

c)      Redakci je vyhrazeno právo krátit delší texty dle vlastního uvážení při zachování jádra sdělení. Redakci je rovněž vyhrazeno právo nezveřejnit takové příspěvky nebo jejich části, které dostane po určeném termínu, budou v rozporu se zákony, zjevně porušovat dobré mravy nebo Pravidla pro vydávání Šestky[1].

d)      Rozsah placené volební inzerce není omezen, při převisu poptávky redakce přidá další strany. Inzerce, která by porušovala zákony, zákonné předpisy nebo Pravidla pro vydávání Šestky, nebude přijata ke zveřejnění.

e)      Placená volební inzerce bude zařazena na předem stanovené strany v zásadě podle pořadí objednávek a jejich požadavků, tento postup redakce a grafička zaznamená a předloží VKM na jeho posledním jednání.

 

Otázky pro kandidující politické subjekty podle bodu a) k publikování v zářijovém čísle jsou:

A. Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?

B. Jaké jsou aktuálně její největší problémy?

C. Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?

Jednotlivé kandidující strany budou mít k dispozici 1800 znaků na všechny 3 odpovědi, otázky budou mít formu mezititulků v jednotlivých příspěvcích.

Při zařazení příspěvků kandidujících politických subjektů podle bodu a) uplatní redakce tento postup:

V případě, že autor příspěvku neodpoví na jednu nebo více otázek, vrátí mu text k doplnění.

Pokud kandidující subjekt nevyhoví zadání a příspěvek neupraví ani po jednou opakované výzvě, nebo příspěvek nedodá do určeného termínu, redakci je vyhrazeno jej nezařadit a do vymezeného prostoru umístí výrazně zalomenou větu „Kandidující subjekt (jeho název) nedodal příspěvek ve stanoveném tvaru do určeného termínu, proto nebyl zařazen.“

 

POZOR!

Uzávěrka příspěvků kandidujících politických subjektů podle bodu a) pro zářijové vydání je

10. srpna 2018

Elektronická adresa k zaslání příspěvků je:

 

V Praze dne 18. července 2018

Oldřich Kužílek

Předseda Výboru pro komunikaci a média 

[vyvěšeno od 18.07.2018 do 05.10.2018] 
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky prague6.cz/upozorneni?u=1017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz