Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Změna údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi zahraniční právnické osoby

Změna osobních údajů člena statutárního orgánu, vedoucího organizační složky podniku a odpovědného zástupce


Změna firmy, sídla, označení a umístění organizační složky podniku


Zrušení a ustanovení nového odpovědného zástupce


Změna oborů živnosti volné ohlašovací


Změna rozsahu živnosti ohlašovací řemeslné a vázané, změna rozsahu živnosti koncesované

Kde řešit

11 Živnostenský odbor

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Ke změně firmy a sídla zahraniční právnické osoby se dokládá výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Ke změně rozsahu živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou, vázanou a koncesovanou se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č.1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů odpovědného zástupce, pokud je ustanoven a čestné prohlášení odpovědného zástupce pokud je ustanoven.

Ke změně odpovědného zástupce se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č.1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů odpovědného zástupce a čestné prohlášení odpovědného zástupce. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost rozhoduje živnostenský úřad.

Ke změně umístění organizační složky podniku je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude organizační složka podniku umístěna (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.).

Poplatky:

100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že, je současně ohlášeno více úkonů a to ve výši, odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při oznámení změny. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 861, Čs. armády 23/601, kancelář 130

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/codelat/zmena-udaju-uvedenych-v-ohlaseni-nebo-v-zadosti-o-koncesi-zahranicni-pravnicke-osoby-1100-018 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz