Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Územně plánovací informace

 


Kancelář architekta poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.


Územně plánovací informace podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o podmínkách využívání území a změn jeho využití je Kanceláří architekta vydávána pouze pro území MČ Praha 6.


Územně plánovací informace v rozsahu § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona čís. 183/2006 Sb. vydává Odbor výstavby.


V rámci MČ Praha 6 vydávají územně plánovací informaci jednotliví referenti rozvoje území podle rozdělení území


 

Kde řešit

05 Kancelář architekta

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

1. Vyplněný formulář Žádost o územně plánovací informaci se zaškrtnutou variantou „O podmínkách využívání území a změn jeho využití“.

2. Plnou moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

Poplatky:

--- neuvedeno ---

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/codelat/uzemne-planovaci-informace-0500-022 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz