Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stanoviska ke stavbám z hlediska životního prostředí v k.ú. Suchdol, Lysolaje a Nebušice

Na základě předloženého projektu vydává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ ke stavbám stanovisko dotčeného orgánu státní správy z hlediska životního prostředí.

Kde řešit

12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Projektová dokumentace, jejíž součástí je odpovídající posouzení vlivů záměru na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů (zejména řešení ochrany přírody a krajiny). Obsah a rozsah dokumentace je stanoven v prováděcí právním předpisu ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; příp. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Poplatky:

Poplatky nejsou předepsány.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • formulář není předepsán

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent ochrany ovzduší), 220 189 linka: 972, Čs. armády 23/601, kancelář 212

Odpovědi na vaše dotazy

• Kde najdu seznam dotčených orgánů a jaké jsou kompetence těchto subjektů?
Přehled dotčených orgánů je zveřejněn v publikaci vydané Ústavem územního rozvoje „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ (autor: Ing. arch. M. Blažková). Dostupné na: www.uur.cz

• Čím je podmíněno, aby se závazné stanovisko stalo součástí výrokové části rozhodnutí?
Podle § 146 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
• Je povinností správního orgánu vydat stanovisko kdykoliv o to bude požádán?
Ano. Žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska musí ovšem vždy předložit kvalifikovanou žádost, která umožní její posouzení podle zvláštních zákonů a stanovení podmínek podle těchto zákonů určených do výroku konečného rozhodnutí (stavebního povolení nebo územního rozhodnutí).
• Jaké podklady jsou potřeba pro povolení stavby domovní studny?
Studna je ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vodním dílem. Příslušná povolení ke stavbě a odběru podzemních vod vydává speciální stavební úřad, kterým je Odbor výstavby ÚMČ.
• Budu opravovat svůj rodinný domek a potřebuji složit stavební materiál před domem na veřejné prostranství (např. na chodník). Potřebuji povolení?
Ano potřebujete (blíže viz životní situace zvláštní užívání komunikací).

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/codelat/stanoviska-z-hlediska-zivotniho-prostredi-ke-stavbam-v-ku-suchdol-lysolaje-a-nebusice-1200-006-5 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz