Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ohlášení živnosti zahraniční právnickou osobou

Ohlášení živnosti volné, řemeslné a vázané v plném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 1, 2, 4 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů


V případě ohlášení živnosti volné je potřeba uvést obory činností.

Kde řešit

11 Živnostenský odbor

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí (doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU). Výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

Doklad, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8, odst. 5 živnostenského zákona. Právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydané soudním nebo správním orgánem tohoto státu. Právnické osoba se sídlem v ostatních státech dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu.

V případě ohlášení živnosti ohlašovací řemeslné nebo vázané se přikládají doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce pokud je ustanoven a čestné prohlášení odpovědného zástupce pokud je ustanoven.

V případě nově zřízené organizační složky podniku (ještě nezapsané v Obchodním rejstříku) je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude umístěno sídlo (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.) a doklad o tom, že organizační složka podniku byla zřízena (zřizovací listina)

Poplatky:

1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností. 500 Kč za ohlášení další živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že, je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je splatný při ohlášení. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 861, Čs. armády 23/601, kancelář 130

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/codelat/ohlaseni-zivnosti-pro-zahranicni-pravnickou-osobu-1100-004 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz