Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


22. zasedaní Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 23. 2. 2018

V pátek 23. února 2018 se uskuteční od 10.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 6 (6. patro) 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. On-line přenos můžete sledovat ZDE.

Od 15.00 hodin - Interpelace

NÁVRH PROGRAMU:

1) Z-00 724 - Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3147/18 )

2) Z-00 748 - Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3212/18 )

3) Z-00 736 - Projednání návrhu zadávacích podmínek veřejné soutěže týkající se převodu obchodního podílu ve společnosti Areál Dračky, s.r.o., IČ 06715460, v rámci realizace „Projekt Dračky – prodej formou share deal“ – Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3169/18 )

4) Z-00 732 - Uzavření Kupní smlouvy se společností Vítězné náměstí s.r.o. na prodej pozemků - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3130/18

5) Z-00 692 - Prodej části pozemku parc. č. 1281/251 (dle GP č. 1332-25/2017- pozemky parc. č. 1281/595 a parc. č. 1281/596) v  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3131/18 )

6) Z-00 716 - Prodej části pozemku parc. č. 1281/273 (dle GP č. 1333-25/2017- pozemky parc. č. 1281/600, parc. č. 1281/601 a parc. č. 1281/602) v  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3132/18

7) Z-00 715 - Prodej části pozemku parc. č. 1281/274 (dle GP č. 1335-25/2017- pozemky parc. č. 1281/597 a parc. č. 1281/598) v  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3133/18 )

8) Z-00 718 - Prodej části pozemku parc. č. 730 (dle GP č. 4266-25/2017- pozemky parc. č. 730/2 a parc. č. 730/3) v  k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3134/18

9) Z-00 730 - Prodej  pozemků parc. č. 2790 a parc. č. 2791 v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3155/18 )  

10) Z-00 726 - Prodej  pozemku parc. č. 1527/9 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3156/18

11) Z-00 729 - Prodej  pozemku parc. č. 3326 v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3160/18

12) Z-00 720 - Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2166, jehož součástí je budova č. p. 61 a částí pozemku parc. č. 2164/16, vše v k. ú. Bubeneč (nádraží Praha - Bubeneč) - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3157/18 )

13) Z-00 712 - Svěření částí  pozemků parc. č. 766/4 a 778/2 včetně staveb komunikací na nich umístěných k. ú. Hradčany - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3091/18 )

14) Z-00 713 - Odejmutí svěření  pozemku  pod komunikací parc. č. 613/2 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3092/18 ) 

15) Z-00 709 - Odejmutí svěření částí pozemků pod komunikací parc. č. 782/1 a 2235/3 k. ú. Střešovice a svěření části pozemku parc. č. 2241/1 k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3093/18 )

16) Z-00 743 Výzva k majetkoprávnímu řešení stadionu Evžena Rošického - Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 3172/18 )

17) Z-00 728 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 8 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3161/18

18) Z-00 708 - Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 507 Kyjevská 5, postaveném na pozemku parc. č. 153, vše v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3090/18 )

19) Z-00 714 - Dotační řízení "Zdravá Šestka 2018" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3118/18 )

20) Z-00 721 - Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3143/18 )

21) Z-00 722 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2018 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3144/18 )

22) Z-00 719 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2017- Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3142/18

23) Z-00 725 - Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2018 na poskytování lékařské  pohotovostní služby  pro občany MČ Praha 6 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3141/18 )

24) Z-00 735 Poskytnutí individuální dotace na projekt Fresh senior – Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3170/18 )

25) Z-00 734 Přidělení finanční částky 750 000 Kč nad rámec dotačního programu Kultura I. - 2018 formou individuálních dotací – Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3173/18 )

26) Z-00 703 - Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3077/18 a usn. RMČ č. 3151/18 )

 

Informativní body:

a) Písemná informace o provedených rozpočtových opatření MČ Praha 6 za 12/2017 – 1/2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3040/17 a usn. RMČ č. 3127/18 )

b) Písemná informace o činnosti Rady MČ Praha 6  za období 07/2017 - 12/2017 (usn. RMČ č. 3152/18

c) Písemná informace o změně pravidel pro udělování kulturních dotací městské části Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3087/18 )

d) Písemná informace o Šáreckém údolí - seznam lokalit MČ Praha 6, kde je vhodné řešit regulaci území - Ing. arch. Polách (usn. ZMČ č. 465/17 ) 

e) Písemná informace o postupu ve věcech zahrádkářské osady Jenerálka a majetkových práv k předmětným pozemkům - Ing. Vaculík (usn. ZMČ č. 547/17 )

f) Písemná informace dle "Pravidel pro vyřizování stížností a petic" - Ing. Holický

g) Písemná informace o průběhu posouzení lávek a mostních konstrukcí na území MČ Praha 6 - Zd. Hořánek (usn. ZMČ č. 465/17 )

h) Písemná informace o postupu plánované rekonstrukce Osy Červený vrch - Ing. arch. Polách

i) Písemná informace o postupu přípravy Plánu pro Ladronku - Ing. arch. Polách

j) Písemná informace o Poliklinice  Pod Marjánkou - Ing. Hanušová

k) Písemná informace o Integrovaném seniorském centru Šolínova - Ing. Hanušová

l) Informace o objektu „Šatovka“ – Mgr. Kolář

m) Písemná Informace o provozu linkových autobusů ve Strahovském tunelu a tunelovém komplexu Blanka - Ing. Mejstřík

náhled souboru

 


--- konec tisknuté stránky prague6.cz/aktuality/22-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-dne-23-2-2018-2018-02-13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz